• Utprøving av alternative kjemikalier for vinterdrift av veger 

      Dahl, Gjermund (Master thesis, 2009-06)
      Masteroppgaven ble utført for å se på hvilke effekter som kan oppnås med noen utvalgte alternative kjemikalier gjennom en litteraturstudie, laboratorie- og feltforsøk. Formålet med arbeidet har vært å tilegne seg nyttig ...