• Feltforsøk Sykkylven bru: aktivitet DP2 A4 

   Carlsen, J.E. (Betongkonstruksjoners Livsløp;nr. 11, Research report, 2006-11)
   Rapporten gir resultater fra kloridmålinger utført på prøvestykker fremstilt av samme betong som ble benyttet på Sykkylven bru. Prosjektet skal danne grunnlaget for vurdering av hvilken betydning den maksimale herdetemperaturen ...
  • Restlevetid - kai Sjursøya : aktivitet DP2 A3 

   Carlsen, J.E. (Betongkonstruksjoners livsløp/Rapport;10, Others, 2006)