• Fleksible kulverter i jord som alternativ til stive konstruksjoner 

   Kjøniksen, Emil; Kjønnås, Petter Boge; Magnussen, Simen Bjerkemyr; Wiig, Lars Håkon (Bachelor thesis, 2018)
   Denne oppgaven tar for seg fleksible stål- og plastkulverter sammenlignet med stive kulverter av betong. Det stilles her spørsmål til hvordan håndberegninger etter Janson og Molin blir i forhold til FEM-analyse. For ...
  • Inspeksjonserfaring på trebruer : Learning Experiences from Timber Bridge Inspections 

   Burkart, Hauke (Statens vegvesens rapporter;468, Report, 2016-01)
   Bestandigheten til trebruer er svært avhengig av god detaljering. De første moderne norske trebruene ble bygget på midten av 90-tallet og siden er over 100 veg- og gangbruer blitt bygget. Rapporten tar for seg erfaringer ...
  • Jordarmert brulandkar 

   Nilsen, Magnus; Enger, Øyvind R.; Persson, Aleksander; Skaldebø, Tone B. (Bachelor thesis, 2016)
   Rapporten tar for seg å lage en norsk beskrivelse/veiledning av jordarmert brulandkar. Vårt mål er å få byggherrer/utbyggere til å bruke denne metoden når de konstruerer bruer med mindre spenn.
  • Trykk vinkelrett på impregnert limtre av furu 

   Gravdal, Petter; Krokengen, Lars Henning (Bachelor thesis, 2017)
   Denne bacheloroppgaven er utført med trykk vinkelrett på fiberretningen for ulike typer impregnert-limtre av furu. Oppgaven har sin bakgrunn i en diskusjon mellom fagpersoner i Norge og Sverige. Under standardiseringsarbeidet ...
  • Tverrholdt dekke i tre 

   Burkart, Hauke; Dyken, Tormod (Statens vegvesens rapporter;420, Report, 2018-09)
   Et alternativ til tverrspente tredekker er blitt utviklet. Istedenfor å overføre skjær ved friksjon er tanken bak det tverrholdte dekket å overføre skjær med en fortanning. En studentgruppe på NTNU Gjøvik gjennomførte ...
  • Tverrholdt dekke: Et nytt brudekkekonsept 

   Aas, Edward; Bentdal, Svend; Pettersen, Dennis Afonso (Bachelor thesis, 2017)
   Denne bacheloroppgaven omhandler et nytt brudekkekonsept. Dette dekkekonseptet er kalt «tverrholdt dekke», da det istedenfor å spennes sammen, kun holdes sammen. For at dette skal være mulig, er dekket bygget opp av ...