• Meddelelser fra Veidirektøren [32] 

   Statens vegvesen; Bugge, Kristian (Meddelelser fra Veidirektøren;32/1920, Book, 1920-01)
   To veibruer i Buskerud fylke. Efter meddelelse av overingeniør K. Bugge.
  • Meddelelser fra Veidirektøren [52] 

   Statens vegvesen; Kleiven, Ivar; Nissen, Kristian; Bugge, Kristian (Meddelelser fra Veidirektøren;52/1924, Book, 1924-10)
   Det norske veivæsen 1274 - 1624 - 1824 - 1924. Forslag om veienes vedliholdelse ved faste veivogtere i forening med pligatarbeidet. H. Krags betækning av 17. febr. 1868 om nyt veianlæg over Haukelidfjeld. Veivedlikeholdets ...