• ARMOD - program for beregning av armert jord: støttekonstruksjoner 

   Bruun, Hermann; Vaslestad, Jan (Intern rapport;1485, Research report, 1991-01)
   Denne rapporten er en bruksveiledning for regnearkprogrammet ARMOD (ARmert jord MODellering). Ved hjelp av programmet kan man kontrollere ytre og indre stabilitet for en støttekonstruksjon i armert jord. Alle nødvendige ...
  • Cellespunt i brufundamentering 

   Bruun, Hermann; Vaslestad, Jan; Fredriksen, Frank (Intern rapport;1629, Research report, 1993-11)
   Rapporten tar for seg bruken av cellespunt i brufundamentering. I enkelte tilfeller kan cellespunt være et billigere alternativ enn bruk av peler som fundamentering. Det er derfor ønskelig å få klarlagt om cellespunt er ...
  • Furuland bru: fullskala belastningsforsøk på stålhvelv 

   Braaten, Anne; Oset, Frode; Bruun, Hermann (Intern rapport;2119, Research report, 2000-09)
   For å verifisere dimensjoneringsforutsetningene for brua, samt for å gi et bedre dimensjoneringsgrunnlag for lignende konstruksjoner i framtida er det høsten 1999 utført et fullskala belastningsforsøk. Målet med forsøket ...
  • GeoStab: program for beregning av skråninsstabilitet - Versjon 1.0 

   Bruun, Hermann (Intern rapport;2176, Research report, 2000-10)
   Rapporten gir veiledning i bruk av stabilitetsprogrammet GeoStab. GeoStab er et windowsbasert program som kan benytte seg av grunnlagsdata fra NovaPoint modulene GeoPlot, Veg, TMOD og VIPS. Brukergrensesnittet til GeoStab ...
  • GPSEXCEL: program for beregning av skråningsstabilitet : excel-versjon 

   Bruun, Hermann (Intern rapport;2166, Research report, 2000-07)
   Rapporten gir en veiledning i bruk av stabiliseringsprogram GPS basert på Janbus "Generalized Procedure of Slices". Programmet er tilpasset til bruk for Excel versjon 5.0 eller nyere. GPS er et program beregnet for ...
  • Indre stabilitet i støttekonstruksjoner av armert jord 

   Bruun, Hermann; Vaslestad, Jan (Intern rapport;1475, Research report, 1991-01)
   Denne rapporten tar for seg bruk av stål-bånd som armering i armert jord støttekonstruksjoner. Den er tenkt å være en støtte for revideringen av aktuelle punkter i kap. 16 i Håndbok - 016.
  • Styrke- og setningsparametre av kalk- og sementstabiliserende leire: E6 Hølendalen - Smørbekk 

   Bruun, Hermann; Vaslestad, Jan; Seim, Tore (Intern rapport;1704, Research report, 1994-06)
   Rapporten gir en oppsummering og vurderer laboratorieundersøkelser av prøver fra kalk- og sementpeler. Stabiliseringen har skjedd i felt og i full skala.