• Effekt av IR-skanning og bruk av feeder : Varige veger 2011-2014 

   Thodesen, Carl Christian; Nilssen, Kine; Brcic, Haris (Statens vegvesens rapporter;86, Report, 2013-04)
   Effektmålet til etatsprogrammet Varige veger er «Økt dekkelevetid og reduserte årskostnader for hele vegkonstruksjonen på det norske vegnettet». Etatsprogrammet har fokus på følgende tre hovedtema som utgjør hver sin ...
  • Laboratorietesting - Rapport for Statens vegvesens etatsprogram Varige veger 

   Rise, Torun; Brcic, Haris (SINTEF rapport;SBF2013 F0105, Report, 2013-10-10)
   Rapporten er en videreføring av SINTEFs tidligere arbeid inne FoU-programmet Varige veier. Det er utført laboratorietesting av prall og wheel track på tidligere uttatt prøvemateriale, med den hensikt å fremskaffe tilstrekkelig ...