• Trafikksikkerhetspotensialet i Norsk Standard NS-ISO 39001 

      Njå, Ove; Bjelland, Henrik; Braut, Geir Sverre (IRIS rapport;2015/003, Report, 2015-02)
      En stor andel av trafikken og ulykkene på norske veger er arbeidsrelatert. Dette betyr at det kan ligge et sikkerhetspotensiale i å engasjere virksomheter til å inkludere trafikksikkerhet som en del av det systematiske ...