• Originære erverv av eiendom, og formalisering av slike 

      Braathen, Rune (Master thesis, 2016)
      Temaet er originære erverv og kravene til registrering i den forbindelse. Formålet med oppgaven var å redegjøre for rettsforholdene i undergrunn, sjø, og luftrom, samt å undersøke mulighetene for erverv av ressurser i ...