• Borehullslogging og strukturgeologiske studier: Grualia, Lunner kommune 

      Lindstrøm, Mona; Elvebakk, Harald; Braathen, Alvar; Rønning, Jan Steinar; Nordgulen, Øystein (Intern rapport;2259, Research report, 2002-01-16)
      I forbindelse med prosjektet "Miljø- og samfunnstjenlige tunneler" har NGU gjort geologiske og geofysiske undersøkelser langs deler av tunneltraseen ved Grualia i Lunner kommune. Hensikten med de geologiske undersøkelsene ...