• GS anlegg Fokserød kollektivknutepunkt Sandefjord lufthavn Torp 

      Baqi Jalalzai, Abdul; Draganovic, Nisada; Bor Cin Sapai, Ngun (Bachelor thesis, 2019-05)
      Bakgrunnen for prosjektet er å utarbeide et forprosjekt for eventuelle GS-anlegg mellom knutepunkt Fokserød og Torp Sandefjord Lufthavn, og undersøke muligheter for å etablere GSveg som tilfredsstiller fremtidens krav om ...