• Dekktester for tunge kjøretøy : har seiping av dekk en effekt? 

   Bolme, Inge (Statens vegvesens rapporter;553, Report, 2019-07)
   Dekk er av stor betydning for trafikksikkerhet og framkommelighet spesielt på vinterføre. Feltforsøket ble gjennomført blant annet for å studere effekten av seiping. Seiping benyttes for å bedre dekks egenskaper på vinterføre, ...
  • Feltforsøk med ulik strøsandkvalitet: Etatsprogram Vinterdrift 

   Bolme, Inge; Nonstad, Bård (Statens vegvesens rapporter;550, Report, 2017-09)
   Denne rapporten oppsummerer resultater fra gjennomførte feltforsøk med ulike sandkvaliteter. Testene har bidratt til økt kunnskap og endrede krav til strøsand som benyttes i Statens vegvesens driftskontrakter. Prosjektet ...
  • Variasjon i kalibreringsverdi for spredere 

   Bolme, Inge (Lab.rapport;XXX-2016, Report, 2016-04-18)
   Tallerkenspredere benyttes innen vinterdrift til salting og sanding. Gitt at en spesifikk kalibreringsprosedyre gjennomføres er mengdenøyaktigheten ment å skulle være god. Like fullt erfarer en at mengdenøyaktigheten synes ...