• Risikovurderinger av vegtunneler 

   Bjelland, Henrik; Johansen, Inger Lise; Njå, Ove; Røed, Willy; Winther, Rune (Statens vegvesens rapporter;989, Report, 2024-06)
   Tunnelsikkerhetsforskriften stiller krav til risikovurderinger for å sikre laveste tillatte sikkerhetsnivå for trafikanter i tunneler. For tunneler med spesielle særtrekk kan det være nødvendig med tiltak utover minstekravene ...
  • Trafikksikkerhetspotensialet i Norsk Standard NS-ISO 39001 

   Njå, Ove; Bjelland, Henrik; Braut, Geir Sverre (IRIS rapport;2015/003, Report, 2015-02)
   En stor andel av trafikken og ulykkene på norske veger er arbeidsrelatert. Dette betyr at det kan ligge et sikkerhetspotensiale i å engasjere virksomheter til å inkludere trafikksikkerhet som en del av det systematiske ...