• Vind-indusert respons av flytebro over Bjørnafjorden 

      Bjørsvik, Kristian (Master thesis, 2015)
      Å gjøre E39 ferjefri er et stort og omfattende prosjekt. Det krever nytenkning og høy kompetanse av de som skal finne gode og trygge løsninger for kryssing av de norske fjordene. Flytebroer vil på slike steder være eksponert ...