• Studie av dekkelevetid på riksveger i Region midt 

      Bjørklimark, Jonas G.; Mandal, Robin (Bachelor thesis, 2016)
      Et studie av dekkelevetiden på riksveger er viktig for å ha god kontroll over tilstandsutviklingen på vegnettet. Her kan man se om asfaltdekkene har en forventet dekkelevetid i nærheten av den normerte dekkelevetiden gitt ...