• Nasjonal sykkelstrategi : trygt og attraktivt å sykle : Nasjonal transportplan 2006-2015 

      Dalen, Anders; Tomten, Heidi; Storli, Marit Sletteberg; Aasdal, Siri; Berget, Trond; Jølsgard, Erik J.; Grendstad, Gyda; Landsverk, Olav; Nygård, Odd; Løtveit, Sigurd; Bulling, Liv (Report, 2003)
      Stortinget har bedt om en nasjonal sykkelstrategi Under Stortingets behandling av St.meld. nr. 24 (2000-2001) «Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand» den 7. juni 2001 ble Regjeringen bedt om å utarbeide ...