• Distraksjon i vegtrafikken 

      Berg, Beata; Lillegård, Fredrik; Adolfsen, Terje; Tollefsen, Torbjørn (Others, 2013)
      Prosjektoppgave i EPT-100 Sikkerhetsstyring av vegtrafikken. Høsten 2013. Universitetet i Stavanger.