• Forståelse og bruk av håndbok R762, prosess 84 

   Bjøntegaard, Øyvind; Pedersen, Bård; Nordbotten, Gaute; Bathen, Lise (Statens vegvesens rapporter;451, Report, 2017-10-13)
   Denne rapporten inneholder orienterings og bakgrunnsinformasjon om de nye bestemmelsene i prosess 84 "Betong" i revidert Håndbok R762 Prosesskode-2, Standard beskrivelse for bruer og kaier, 2015-utgaven (inklusive justeringer ...
  • Sikring av overdekning for armering 

   Bathen, Lise (Statens vegvesens rapporter;388, Report, 2017-12-21)
   Tilstrekkelig overdekning er vesentlig for å sikre bestandighet og levetid Rapporten beskriver hvordan systematisk sikring av overdekning skal utføres, inneholder spesifikasjoner for armeringsstoler og avstandsholdere, ...