• Forståelse og bruk av håndbok R762, prosess 84 

   Bjøntegaard, Øyvind; Pedersen, Bård; Nordbotten, Gaute; Bathen, Lise (Statens vegvesens rapporter;451, Report, 2017-10-13)
   Denne rapporten inneholder orienterings og bakgrunnsinformasjon om de nye bestemmelsene i prosess 84 "Betong" i revidert Håndbok R762 Prosesskode-2, Standard beskrivelse for bruer og kaier, 2015-utgaven (inklusive justeringer ...
  • Sikring av overdekning for armering 

   Bathen, Lise (Statens vegvesens rapporter;388, Report, 2017-12-21)
   Tilstrekkelig overdekning er vesentlig for å sikre bestandighet og levetid Rapporten beskriver hvordan systematisk sikring av overdekning skal utføres, inneholder spesifikasjoner for armeringsstoler og avstandsholdere, ...
  • Tiltak for bærekraft i bruk av betong 

   Bathen, Lise; Helgestad, Stig Henning; Bjøntegaard, Øyvind; Rodum, Eva; Pedersen, Bård (Statens vegvesen rapporter;978, Report, 2024-05)
   Rapporten er et resultat fra innspill gitt i dialogmøter som seksjon Konstruksjonsteknikk har organisert med ulike bransjeaktører. Dagens betongbransje har endret seg betydelig siden året 1990 som opp til ganske nylig har ...
  • Undersøking av langtidseksponerte armeringsfibrar 

   Hagelia, Per (Statens vegvesen rapporter;950, Report, 2024-01)
   Oslofjord testfelt omfattar blant anna langtidstesting av fleire ulike armeringsfibrar. Denne rapporten omhandlar resultatane frå langtidstesting av armeringsfibrane frå testfeltet, utført i 2022-2023: - Fibrar eksponert ...