• Effekt av IR-skanning på asfaltdekkets levetid og kvalitet 

      Bøe, Eivind (Bachelor thesis, 2017)
      Denne rapporten er skrevet i forbindelse med avsluttende oppgave i ingeniørfag bygg ved NTNU i Gjøvik. Rapporten er basert på måledata fra Statens vegvesens nasjonale vegdatabank og rapporter fra IR-skannede parseller. ...