• Alkolås i buss 

   Assum, Terje; Hagman, Rolf (TØI rapport;842/2006, Research report, 2006)
  • Hva fremmer og hindrer gjennomføring av effektive trafikksikkerhetstiltak 

   Elvik, Rune; Assum, Terje; Olsen, Silvia (TØI rapport;1605/2017, Report, 2017-12)
   Faktorer som kan fremme eller hindre gjennomføring av effektive trafikksikkerhetstiltak er studert. En lang rekke faktorer er identifisert og mulighetene for å redusere hindringer for gjennomføring av effektive ...
  • Innvandreres ulykkesrisiko og forhold til trafikksikkerhet : en studie av risikoutsatte undergrupper og mulige tiltak 

   Nordbakken, Susanne; Assum, Terje (TØI rapport;988/2008, Report, 2008-11)
   Prosjektet som er rapportert er det første store prosjektet om innvandrere og trafikksikkerhet i Norge og bygger på analyser av ulykkesstatistikk, av fokusgruppeintervjuer og av en spørreundersøkelse. Studien viser klart ...
  • Personvern og ITS-baserte trafikksikkerhetstiltak 

   Assum, Terje; Bjørnskau, Torkel; Eriksson, Louise; Hrelje, Robert; Nyberg, Jonna (TØI rapport;1097/2010, Report, 2010-11)
   Nye ITS-baserte trafikksikkerhetstiltak som kan brukes til å registrere og regulere uønsket atferd i trafikken, har et stort potensial for å øke trafikksikkerheten. Men de kan komme i konflikt med personvernet. Streknings-ATK ...