• Vindindusert respons av flerspenns hengebro med flytende tårn 

      Aspøy, Sondre (Master thesis, 2016)
      Oppgaven går ut på å se på responsen i en flerspenns hengebro med flytende fundamenter utsatt for vind og bølgekrefter. Vind blir studert i detalj med ulike vindaspektre og koherens, mens bølgeanalysen blir gjort forenklet. ...