• Injeksjon - erfaringer fra Jong - Askertunnelene 

   Andersson, Helen (Teknologirapport;2424, Research report, 2005-12-12)
   En systematisk innsamling av erfaringer med injeksjonsmetodikken som er brukt på ulike tunnelprosjekter er tidligere utført i regi av prosjektet 'Miljø- og samfunnstjenlige tunneler'. Tunnelene i studien er lokalisert i ...
  • Injeksjon : erfaringer fra Lunnertunnelen 

   Lindstrøm, Mona; Andersson, Helen (Intern rapport;2313, Research report, 2003-03)
   En systematisk innsamling av erfaringer med injeksjonsmetodikken som er brukt på forskjellige prosjekter i tettbygde strøk er tidligere utført i regi av "Miljø- og samfunnstjenlige tunneler" (Rapport nr.2 ). Den tidligere ...
  • Injeksjon: Erfaringer fra Hagantunnelen 

   Andersson, Helen; Lindstrøm, Mona (Intern rapport;2325, Research report, 2003)
   Systematisk innsamling av erfaringer med injeksjonsmetodikk, som er brukt på forskjellige prosjekter, er blitt utført siden 2000. I den første studien [1] ble disse seks tunnelprosjekter studert; Tåsen, Svartdalen, Lundby, ...
  • Injeksjon: erfaringer fra utførte tunnelprosjekter 

   Davik, Kjell Inge; Åndal, Torkild; Andersson, Helen; Aasen, Oddbjørn (Intern rapport;2233, Research report, 2001-11)
   I forbindelse med NFR-prosjektet "Miljø- og samfunnstjenlige tunneler" har erfaringene fra en rekke gjennomførte tunnelprosjekter blirr samlet. Analyse av erfaringer fra gjennomførte prosjekter er av avgjørende betydning ...