• Drenering av Vardøtunnelen 

      Andersen, Vidar (Bachelor thesis, 2018)
      Fra Vardøya til Svartnes i Finnmark går Norges første undersjøiske tunnel, snart 36 år gammel. En stadig aldrende konstruksjon, som krever mer og mer vedlikehold. Grundig kartlegging og planlegging ved vedlikeholdstiltak ...