• Ringanalyser CEN-metoder for tilslag : flisighetsinndeks 

   Sævik, Kristin; Andersen, Geir (Teknologirapport;2389, Research report, 2005)
   En ringanalyse viser hvor pålitelig en analysemetode er. Alle laboratorier deltar på likest mulige vilkår, og analysene skal utføres så likt som mulig. Store avvik i resultater skyldes enten feilkilder ved analysemetoden, ...
  • Ringanalyser CEN-metoder for tilslag : kornfordeling ved sikting 

   Sævik, Kristin; Andersen, Geir (Teknologirapport;2388, Research report, 2005)
   Prøvetaking og tillaging av prøver er utført av Sentrallaboratoriet Oslo. Metodebeskrivelse og bruksanvisning ble lagt ved hver prøve. Det er utført sikting på fraksjon 0/4 mm og 0/16 mm fra verk 1, og fraksjon 11/16 ...
  • Ringanalyser CEN-metoder for tilslag : Los-Angeles metoden 

   Sævik, Kristin; Andersen, Geir (Teknologirapport;2387, Research report, 2005)
   Prøvetaking og tillaging av prøver er utført av Sentrallaboratoriet Oslo. Metodebeskrivelse og bruksanvisning ble lagt ved hver prøve. Laboratoriene ble nummerert fra 1 til 13.