• Når lokalsamfunnet bygger minimumsløsninger for gang og sykkelveger 

      Andersen, Eigil (Master thesis, 2016)
      Enkelte steder har en valgt å gjennomføre mindre utbyggingsprosjekter av gang- og sykkelveger uten bruk av reguleringsplan og planverktøyene i Plan- og bygningsloven. Dette fører til en forenkling av og en raskere planprosess. ...