• Calibration and development of a numerical method for frost protection 

   Koa, Iris Kristin (Master thesis, 2019-06)
   Frost heave and spring thaw can be critical contributors to pavement deterioration in seasonal frost regions. Several numerical programs are available to predict frost penetration depth, but the lack of fixed material ...
  • Environmentally Friendly Pavements: final report 

   Aksnes, Jostein (Teknologirapport;2578, Research report, 2009-12-18)
   This final report presents the main results, advice and recommendations from the research and development program Environmentally Friendly Pavements run by the Norwegian Public Roads Administration (NPRA) in the period ...
  • Gjenbruksvegen E6 Melhus 

   Aksnes, Jostein; Tangen, Dag Atle; Aurstad, Joralf (Teknologirapport;2423, Research report, 2006-09)
   Rapporten inngår i en serie rapporter fra Gjenbruksprosjektet 2002-2005 (etatsprosjekt). Anlegget E6 Melhus ble valgt som et av to demonstrasjonsanlegg for gjenbruksmaterialer i Gjenbruksprosjektet, i tillegg til E6 ...
  • Miljøvennlige vegdekker : resultater fra teksturmålinger 2006 - 2008 

   Storeheier, Svein Å.; Aksnes, Jostein (Teknologirapport;2561, Research report, 2009-11-24)
   Teksturmålinger ble gjennomført på et større utvalg av vegdekker i perioden 2006-2008. Rapporten refererer til de målerutiner som ble etablert i tidligere fase av prosjektet, og gjennomgår innledningsvis kort de viktigste ...
  • Miljøvennlige vegdekker: sluttrapport 

   Evensen, Ragnar; Aksnes, Jostein (Teknologirapport;2562, Research report, 2009-08-18)
   I denne sluttrapporten presenteres de viktigste resultater, råd og anbefalinger fra etatsprosjektet Miljøvennlige vegdekker (2004-2008). Prosjektets hovedfokus har vært på optimalisering av vegdekkenes miljøegenskaper for ...
  • Planlegging og utførelse av komprimeringsarbeid : varige veger 2011-2014 

   Fladvad, Marit; Aksnes, Jostein (Statens vegvesens rapporter;284, Report, 2014-02)
   I denne rapporten omtales komprimering av granulære, mekanisk stabiliserte materialer til bruk i vegbygging. Rapporten legger særlig vekt på komprimering av materialer i frostsikringslag, forsterkningslag og granulære ...
  • Plate load testing : Effects of in situ conditions, test procedure and calculation method 

   Andresdottir, Herbjörg (Master thesis, 2019-06)
   The plate load test is a widely used and important test method to determine the bearing capacity of unbound granular materials in the superstructure of a road. The test is based in Boussinesq’s formula, which makes general ...
  • Retningslinjer asfalt 2019 

   Arnevik, Asbjørn; Evensen, Ragnar; Uthus, Nils Sigurd; Aurstad, Joralf; Aksnes, Jostein; Jørgensen, Torbjørn (Statens vegvesens rapporter;670, Report, 2018-12)
   Håndbok N200 Vegbygging beskriver egenskapskrav til asfalt, men gir ikke detaljerte bestemmelser om sammensetning og kontroll av kvalitet. Denne rapporten er en foreløpig utgave av retningslinjer for asfalt, for bruk i ...