• Frostinntrengning i tunneler i Region nord 

      Acharya, Paban (Bachelor thesis, 2017)
      Norge har stor variasjon i temperatur fra mildt kystklima til svært kaldt vinter i innlandet som har stor betydning for frostmengdeberegning. Den norske meteorologiske institutt har ca. 700 klimastasjoner som gir grunnlag ...