• Beregning og oppfølging av alkaliskadet bru - analyse og kapasitetskontroll 

      Rustand Iversen, Hilde Marie; Abrahamsen Selvik, Tuva (Master thesis, 2019-06)
      I denne masteroppgaven har vi sett på bæremessige konsekvenser av alkalireaksjoner. Merkonkret har vi gjort en etterberegning og kapasitetsverifikasjon av Fiborg bru, med spesielt s økelys på lastvirkninger fra alkalireaksjoner ...