• Wind tunnel testing of bridge decks 

      Aas, Sigurd Berg; Horg, Svend Erik (Master thesis, 2016)
      Studiene gjort i denne oppgaven har vært knyttet til en tidlig fase i implementeringen av en ny testmetode for å finne aerodynamiske egenskaper til brutverrsnitt ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), ...