• Tekstur på freste vegdekker 

      Andersen, Eivind Olav; Aaness, Knut; Dørum, Sigmund (Intern rapport;2152, Research report, 2000-04)
      Fresing av vegdekker er blitt et vanlig vedlikeholdstiltak på veger med spordannelse, evt. glatt dekke m.m. Forsøkene er utført på to strekninger på E6 i Sør-Trøndelag, hver bestående av seks delfelt med ulike kombinasjoner ...