• Kan man reise anonymt i Norge? 

   Øvstedal, Liv (SINTEF rapport;A10918, Report, 2009-03)
   Som en del av Statens vegvesens etatsprosjekt om Personvern og trafikk, er det gjennomført intervju med aktører for innenlands persontransport om behandling av personopplysninger. Gjennomføringen av intervjuene og resultatene ...
  • Personvern og trafikk: Personvernet i intelligente transportsystemer (ITS) 

   Øvstedal, Liv; Lervåg, Lone-Eirin; Foss, Trond (SINTEF rapport;A10670, Report, 2010-11)
   Intelligente transportsystem (ITS) forventes å bidra vesentlig til transportpolitiske mål i Nasjonal transportplan om et sikkert, effektivt, miljøvennlig og tilgjengelig transportsystem for alle. De bidrar til effektive ...
  • Planlegging for gåing: Casestudier av bydeler i Trondheim 

   Antonsen, Anna Marie (Master thesis, 2016)
   Nasjonal transportplan annonserte i 2012 et mål om at «..veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange». Fotgjengere er en oversett gruppe innen transportplanlegging, noe som ...
  • Syklistars hastigheit ved vinterforhold 

   Sandven, Øyvind (Master thesis, 2019-06)
   Det har dei siste åra vore eit aukande fokus på å få fleire til å velja sykkelen som transportmiddel. Særleg om vinteren har det lenge vore tradisjon å setja vekk sykkelen, ettersom vinteren medfører utfordringar som kulde, ...