• Styring av vegprosjekter 

      Statens vegvesen (Håndbok/Statens vegvesen;R760, Book, 2019)
      Dette er en håndbok i Statens vegvesens håndbokserie. Vegdirektoratet har ansvaret for utarbeidelse og ajourføring av håndbøkene. Denne håndboka finnes kun digitalt (PDF) på Statens vegvesens nettsider, www.vegvesen.no. ...