• Bruk av variable trafikkskilt : retningslinjer [Håndbok 053] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;053, Book, 2004)
   Vegdirektoratet har utarbeidet de foreliggende retningslinjene for bruk av variable trafikkskilt, som forutsettes å være et supplement til håndbok 050 ”Trafikkskilt” (skiltnormalen).
  • Trafikksikkerhetsutstyr : tekniske krav : høringsutgave [Håndbok 062] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;062, Book, 2010-01)
   Håndbok 062 ”Trafikksikkerhetsutstyr” kom ut i ny utgave i 2005. Håndboka fikk da undertittelen ”Funksjons- og materialkrav”, med hovedvekt på funksjonskravene. Det var for enkelte produktområder vanskelig å skille mellom ...
  • Trafikksikkerhetsutstyr : tekniske krav : retningslinjer [Håndbok 062] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;062, Book, 2011)
   Målet med håndboken er å oppnå riktige og gode produkter langs vegnettet, noe som igjen vil skape et trafikksikkert, funksjonelt og ensartet vegmiljø. En sentral rolle for håndbok 062 er å angi de klassene i de relevante ...
  • Variable trafikkskilt : høringsutgave [Håndbok 053] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;051, Book, 2012)
   Denne veilederen for variable trafikkskilt er utarbeidet av Vegdirektoratet og er et supplement til Håndbok 050 Trafikkskilt (skiltnormalen).
  • Variable trafikkskilt : veiledninger [Håndbok 053] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;053, Book, 2013-03)
   Med variable skilt menes skilt som kan vise forhåndsbestemte eller fritt programmerbare budskap. Denne veilederen omfatter variable skilt anvendt som offentlige trafikkskilt. Anvendelsen av offentlige trafikkskilt som ...