• Fart og trafikksikkerhet : nye modeller 

      Elvik, Rune (TØI rapport;1296/2014, Report, 2014-01)
      Tidligere utviklede modeller av sammenhengen mellom trafikkens gjennomsnittsfart og trafikksikkerhet er oppdatert. Det finnes to hovedmodeller: Potensmodellen og eksponentialmodellen. Begge kan benyttes. Studier av ...