• Varestrømmer og leveranser i byområder 

      Pinchasik, Daniel Ruben; Hovi, Inger Beate (TØI rapport;1649/2018, Report, 2018-09)
      Informasjon om varestrømmer og sendinger på et detaljert geografisk nivå har lenge manglet i Norge. Med tanke på planlegging og forvaltning av byområder er det derfor ønskelig med bedre innsikt i vare- og transportstrømmer ...