• Byen og varetransporten : veiledning : [Håndbok 250] 

      Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;250, Book, 2005)
      I Nasjonal transportplan 2006-15 peker Samferdselsdepartementet på at godstransporten må inngå som en del av den samlede arealplanleggingen i byområdene. Byene står overfor store utfordringer når det gjelder varedistribusjon. ...