• Ny vareleveringstjeneste for Drammen sentrum - en samleterminal med tilleggstjenester 

   Jensen, Sidsel Ahlmann (Report, 2018-12)
   Denne rapporten skal brukes som beslutningsgrunnlag for om - og eventuelt hvordan - det skal gjennomføres et pilotprosjekt knyttet til en ny vareleveringstjeneste i Drammen. Rapporten er laget for å kunne inngå som ...
  • Varelevering i Drammen sentrum 

   Mohn, Dag Erland Lohne; Jensen, Sidsel Ahlmann; Markmanrud, Martin; Børrud, Elin Beate; Fossheim, Karin; Gabrielsen, Odd Eivind (Report, 2018-11-12)
   Denne rapporten er utarbeidet som en del av bylivsprosjektet «Ny vareleveringstjeneste i Drammen sentrum». Rapporten oppsummerer tilgjengelig informasjon om vareflyten inn og ut av Drammen sentrum. Hensikten med rapporten ...