• Bilfrie sentrumsløsninger i tre nordiske byer 

   Hagen, Oddrun Helen; Tønnesen, Anders; Fossheim, Karin (TØI rapport;1552/2017, Report, 2017-01)
   Bilfritt sentrum er høyt oppe på den politiske agendaen i mange norske byer og i en rekke europeiske land. Nye virkemiddel tas i bruk og i mange tilfeller planlegges det betydelige økninger i byenes bilfrie sentrumsareal. ...
  • Bærekraftig bylogistikk - Veileder for kommuner 

   Jensen, Sidsel Ahlmann; Fossheim, Karin; Eidhammer, Olav (TØI rapport;1755/2020, Report, 2020-03)
   Denne rapporten er en veileder for norske bykommuner i arbeidet for å få en velfungerende og klima- og miljøvennlig bylogistikk. Dette er første versjon av en veileder for bylogistikkplanlegging i Norge. Bylogistikk - ...
  • Etatsprogram Næringslivets transporter : artikler formidlet 2007-2012 

   Unknown author (Statens vegvesens rapporter;172, Report, 2012-10-17)
   Rapporten er en samling av artikler fra prosjektene i etatsprogram Næringslivets transporter. Artiklene er skrevet med formål å formidle resultater fra programmet til forvaltning og næringsliv, og har vært publisert i ...
  • Evaluering av oppstartsperioden for varelevering med lastesykkel - et pilotprosjekt i Oslo 

   Ørving, Tale; Fossheim, Karin; Weber, Christian; Andersen, Jardar (TØI rapport;1619/2018, Report, 2018-03)
   Målet med evalueringen har vært å identifisere og dokumentere viktige erfaringer rundt oppstarten av varelevering med elektrisk lastesykkel i Oslo sentrum. I tillegg bidrar evalueringen med kunnskap om hvordan offentlig ...
  • Evaluering av løsninger for varelevering i Bergen i forbindelse med sykkel-VM 2017 

   Øvretvedt, Ivar; Husa, Veronika Ludvigsen; Røys, Kristoffer (Norconsult rapport;5174803, Report, 2018-01-12)
   I foreliggende rapport gjennomgås en evaluering av opplegget for varelevering under sykkel-VM 2017 i Bergen. Evalueringen er basert på kvalitative intervjuer av nøkkelpersoner som ble berørt av problematikken knyttet til ...
  • Evaluering av Oslo City Hub 

   Ørving, Tale; Eidhammer, Olav (TØI rapport;1717/2019, Report, 2019-07)
   Målet med dette prosjektet har vært å evaluere prosessen med å etablere et bylogistikkdepot for omlasting av varer for sisteleddsdistribusjon (last-mile) i Oslo sentrum. I evalueringen legges det vekt på sentrale hendelser ...
  • Evaluering av varedistribusjon med elektrisk lastesykkel i Bergen og Oslo 

   Ørving, Tale; Wesenberg, Grunde Haraldsson; Weber, Christian; Jensen, Sidsel Ahlmann (TØI rapport;1760/2020, Report, 2020-04)
   Målet med denne evalueringen har vært å identifisere potensialet ved bruk av elektriske lastesykler i varedistribusjon. Evalueringen baserer seg på erfaringer fra DHL Express i Oslo og DB Schenker i Oslo og Bergen. I tillegg ...
  • Identifisering av konflikter som hindrer god vareleveranse 

   Evju, Christoffer Olavsson (Norconsult rapport;5173457, Report, 2018-06-22)
   Rapporten er utarbeidet av Norconsult på oppdrag for Vegdirektoratet og inngår som del av forskningsprogrammet «Bylogistikk». Temaet for denne utredningen er å studere om det er konflikter mellom gode løsninger for ...
  • Varelevering i Drammen sentrum 

   Mohn, Dag Erland Lohne; Jensen, Sidsel Ahlmann; Markmanrud, Martin; Børrud, Elin Beate; Fossheim, Karin; Gabrielsen, Odd Eivind (Report, 2018-11-12)
   Denne rapporten er utarbeidet som en del av bylivsprosjektet «Ny vareleveringstjeneste i Drammen sentrum». Rapporten oppsummerer tilgjengelig informasjon om vareflyten inn og ut av Drammen sentrum. Hensikten med rapporten ...
  • Vareleveringslommene i Thorvald Meyers gate 

   Elverum, Cecilia Taylor; Hårstad, Eline Leithaug; Skiaker, Sandra (Statens vegvesens rapporter;727, Report, 2021-08)
   Thorvald Meyers Gate i Oslo har nylig blitt pusset opp, med seks nye vareleveringslommer langs gatas østre fortau. Vareleveringslommene har lav (2 cm) kantsteinsvis mot for tau og kjørebane og avviker fra vegnormalen. ...