• Godstransport og varedistribusjon i Oslo og Akershus 

      Statens vegvesen. Region øst (Temarapport;2010/105662-001, Research report, 2010-06)
      I stortingsmeldingene om Nasjonal transportplan og Oslopakke 3 fra mars 2009 er det et overordnet mål at framkommelighet for næringstransport skal prioriteres. I dag har godstransport og varedistribusjon samme framkommelighet ...