• Små godsbiler: Bruksområder, transportytelser og potensiale for elektrifisering 

      Mjøsund, Christian S; Jordbakke, Guri Natalie; Hovi, Inger Beate (TØI rapport;1650/2018, Report, 2018-09)
      Rapporten inneholder analyserer av grunnlagsdataene fra undersøkelsen «Transport med små godsbiler 2014/15» gjennomført av Statistisk sentralbyrå (2015). Dette inkluderer detaljert informasjon om transportytelser og ...