• Rensing av overvann fra vei i fremtidens klima, 2071 - 2100 

   Åstebøl, Svein Ole; Hvitved-Jacobsen, Thorkild; Vollertsen, Jes; Flesjø, Kristine (Teknologirapport;2573, Research report, 2010-03-17)
   Rapporten inngår i en serie rapporter fra FoU-prosjektet "Klima og transport", etatsprosjekt 2007 - 2010. Hensikten med prosjektet er å forbedre rutiner og regelverk for planlegging, prosjektering, bygging, drift og ...
  • The effects of road salts on aquatic ecosystems 

   Evans, Marlene; Frick, Cherie (N.W.R.I. Contribution Series;02-308, Research report, 2001-08)
   This report is based on an assessment of the known and potential effects of road salts on Canadian aquatic ecosystems. It is one of several supporting documents to the Priority Substance List 2 assessment of the toxicity ...
  • Vann og veg. Filterløsninger for overvann og vaskevann fra vegtunneler 

   Roseth, Roger; Amundsen, Carl Einar (Jordforsk;90/04, Research report, 2004-10-29)
   Etter oppdrag fra Statens vegvesen Vegdirektoratet har Jordforsk utført en mindre utredning knyttet til filterløsninger for rensing av overvann fra veg og vaskevann fra vegtunneler. Formålet har vært å øke kunnskapen om ...