• Vannbeskyttelse i vegplanlegging og vegbygging 

      Åstebøl (COWI AS), Svein Ole; Hvitved-Jacobsen (HV-Consult), Thorkild (Statens vegvesens rapporter;295, Report, 2014-06)
      Vegtrafikk genererer en rekke miljøbelastninger, for eksempel støy, luftforurensning og vann- og jordforurensning. Det siste tiåret har økt kunnskap om vannforurensning fra vegtrafikk ført til større fokus på overvann fra ...