• Vegen i landskapet : om vakre veger 

      Amundsen, Ingerlise (Statens vegvesens rapporter;300, Report, 2014-02)
      Dokumentet er en utdyping av håndbok 010 (130) Vegen i landskapet som ble utgitt av Vegdirektoratet i 1978, og bygger på dr.ing avhandlingen "Vegutforming og landskapstilpassing" (Amundsen Ingerlise, NTH 1995). Dette er ...