• Datagrunnlag for målekort : teknisk kvalitet - stikkprøvekontroll - revisjon 3 

      Fagnettverk for teknisk kvalitetskontroll (Statens vegvesens rapporter;274, Report, 2014-02)
      Denne rapporten erstatter TR2560 Minimumsgrunnlag for målekort teknisk kvalitet – stikkprøvekontroll – Revisjon 2 – mars 2012. I en felles overordnet strategi for teknisk kvalitetskontroll med innføring av målekort ble ...