• Tegningsgrunnlag: [Håndbok R700] 

      Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;R700, Book, 2014-06)
      Håndbok R700 Tegningsgrunnlag skal legges til grunn ved utarbeidelse av tekniske planer for veger og gater. Første del av håndboken (Generell del) gir en kort omtale av formelle krav ved utarbeidelse av tekniske planer, ...