• Studietur til New Zealand og Australia 2006 

      Dunham, Kjersti Kvalheim; Sandvik, Gunnar Roger; Dreyer, Bodil Rønning; Dimmen, Håvard Parr (Teknologirapport;2483, Research report, 2007-04-18)
      Denne rapporten er fra en studietur som fire vegvesenansatte gjennomførte i oktober-november 2006. Hovedtema var bestillerfunksjonen og trafikksikkerhet. Vi besøkte vegvesenorganisasjonene Transit i New Zealand og Roads ...