• Hjemlevering av mat og dagligvarer i Oslo og Akershus 

   Bjerkan, Kristin Ystmark; Hjelkrem, Odd André; Bjørgen, Astrid (SINTEF rapport;00654/2019, Report, 2019-09-11)
   Rapporten ser på sammenhengen mellom reisevaner og forbrukervaner knyttet til e-handel av matvarer. Studien baserer seg på telefonintervju med 501 forbrukere som har benyttet seg av hjemlevering av dagligvarer og/eller ...
  • Mobilitetsendringer som følge av nye handelskonsepter 

   Nenseth, Vibeke; Klimek, Bjørn (TØI rapport;1720/2019, Report, 2019-12)
   Nye handelsmønstre gir nye mobilitetsendringer i et lite forutsigbart og komplisert samspill. Det dreier seg ikke lenger om et enkelt skifte fra butikk- til netthandel eller bare om en ny fordeling mellom transportmidler. ...