• Armering av veg 

      Knutson, Åsmund; Senstad, Paul (Intern rapport / Veglaboratoriet;1991, Research report, 1997)