• Før- og etterundersøkelser av naturmangfold: Hvor og når 

      Hjermstad-Sollerud, Håvard; Brekke Skrindo, Astrid (Statens vegvesens rapporter;511, Report, 2018-01-03)
      Før- og etterundersøkelser (F/E) for naturmangfold skal vurderes i sammenheng med konsekvensutredninger (Håndbok V712 – Konsekvensanalyser, kapitel 6.6.10). Denne rapporten gir en oversikt over hvor og når det er mulig med ...