• Forebyggende snøskredkontroll : Erfaringsrapport fra RESPONS-prosjektet 

   Lundgren Kristensen m. fl., Lene (Statens vegvesens rapporter;623, Report, 2020-01)
   Rapporten oppsummerer Statens vegvesens erfaringer med forebyggende snøskredkontroll. Rapporten er utarbeidet av delprosjekt 4 i FoU-prosjektet RESPONS ("Reagere effektivt og samordna på natur- og skredfare"). Prosjektet ...
  • Reagere effektivt og samordna på natur-og skredfare 

   Kristensen, Lene L.; Bjordal, Heidi; Orset, Knut Inge; Frekhaug, Martine H.; Humstad, Tore (Statens vegvesens rapporter;657, Report, 2020-05)
   Denne rapporten oppsummerer utviklingsprosjektet RESPONS (Reagere effektivt og samordna på natur- og skredfare), som har pågått i perioden 2018-2019. Hensikten med prosjektet har vært å gjøre Statens vegvesen bedre ...
  • Risiko- og sårbarhetsanalyse av naturfare: Anbefalinger for innhold og gjennomføring av analysen i vegplanlegging 

   Lundgren Kristensen, Lene; Holm Frekhaug, Martine (Statens vegvesens rapporter;530, Report, 2018-02)
   Rapporten inneholder anbefalinger til hvordan naturfare bør inkluderes og vurderes som del av en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) i vegplanlegging.
  • Vannføringsstasjoner i Norge med felt mindre enn 50 km2 

   Stenius, Seija (Rapport / Norges vassdrags- og energidirektorat;2013:66, Research report, 2013-10-14)
   Rapporten gir en oversikt over alle vannføringsstasjoner som eksisterer og har eksistert i Norge med nedbørfelt mindre enn ca 50 km2. Oversikten omfatter nummer og navn på stasjonene, feltareal, observasjonsperiode, ...
  • Vannrelaterte skader langs E6 Biri - Otta 

   Sellevold, Joakim; Edvardsen, Daniel (Statens vegvesens rapporter;323, Report, 2013-06-15)
   Flommen i Gudbrandsdalen i 2013 førte til omfattende skader på infrastruktur, bebyggelse og terreng. Gjennomløpene langs strekningen er mange steder mangelfulle. Mange inntak var gjentettet, og/eller overbelastet av store ...