• FoU Tinemetoder i driftskontrakt Narvik - Oppsummering av sesongen 2014/2015 

   Ukjent forfatter (Working paper, 2015-09)
   Prosjektet ser på muligheter for mer effektive og trygge metoder for åpning av igjenfrosne stikkrenner og grøfter. Problem med is i stikkrenner og grøfter opptrer ikke hvert år, men når det opptrer kreves det en betydelig ...
  • FoU Tinemetoder i driftskontrakt Narvik Oppsummering av sesongen 2013/2014 

   Ukjent forfatter (Working paper, 2015-03)
   Is i stikkrenner og grøfter er et problem for alle vegmyndigheter i vinterhalvåret. Tradisjonelt har tette stikkrenner vært åpnet med stim, mens grøfter er åpnet med veghøvel eller gravemaskin. Da det for noen år siden ble ...
  • Tining og fjerning av is i stikkrenner og grøfter 

   Ukjent forfatter (Working paper, 2016-02)
   FoU Tinemetoder i driftskontrakt Narvik er et prosjekt under Statens vegvesens Etatsprogram Vinterdrift. Prosjektet i Narvik tester ut og sammenligner nye metoder med tradisjonelle metoder for åpning av stikkrenner og ...